Els gràfics i la seva interpretació

Els gràfics són representacions de dades mitjançant dibuixos, esquemes o eixos de coordenades. Dins del camp de les Ciències Socials són molt utilitzats per interpretar de manera més senzilla tot tipus de dades. Per estudier com es fan i con s'interpreten, clica aquí.