El medi físic: l'espai natural


Medis favorables i desfavorables per a la vida de les persones

El clima condiciona la nostra vida, les situacions extremes de temperatura i precipitacions dificulten que la població s'assenti i que es desenvolupin determinades activitats econòmiques. A continuació tens diferents tipus de medis naturals que influeixen en el desenvolupament de les activitats humanes.El cicle de l'aigua

L'aigua cobreix més del 70% de la siperfície terrestre, només els 2,5% és aigua dolça. Les aigues estan en circulació permanent, és el que es coneix com a cicle de l'aigua, clica sobre la imatge.


El medi natural

La Terra és l'escenari on es desenvolupa la vida dels éssers humans. És el planeta que té més característiques de relleu, disponibilitat d'aigua, humitat, temperatura i sòls que permeten el creixement d'une vegetació determinada. Aquest conjunt de particularitats constitueixen el medi físic que condiciona les diferents formas de vida i la vida de les societats humanes. A continuació tens esquemes i quadres que et poden ajudar a estudiar.

L'activitat agrícola

A continuació tens un Power Point per tal d'estudiar i recorda conceptes relacionats amb el tema de l'agricultura. Clica sobre la imatge.

l'agricultura

A continuació tens uns esquemes i resumsLes migracions humanes

A continuació tens una presentació de Power Point relacionada amb el fenomen de les migracions, en la qual es pot estudiar diferents aspectes com: causes de les migracions, diferents tipus d'emigracions, el Tercer Món, l'índex de desenvolupament humà...
Clica sobre la imatge.

Els moviments migratoris

En l'Edat Comtemporània una part important de la població europea s'ha traslladat de regió, de país o de continent, a aquest desplaçament se li denomina moviment migratori. Clica sobre la imatge i podràs estudiar més a fons el tema de les migracions.

Les migracions

A continuació hi ha uns esquemes relacionats amb el tema, que et serviran per repassar conceptes.

Distribució espacial i creixements de la població mundial

En aquests dos vídeos s'ens parla de la distribució desigual de la població, dels moviments naturals en els diferents països i de quines són les seves causes, també de com ha evolucionat la població al llarg de la història i de la transició demogràfica en les distintes zones de la terra i les seves característiques. Es fa referència al fenomen migratori, a les seves causes i conseqüències.

Població i activitats humanes

En l'enllaç següent pots estudiar aspectes relacionats amb la població i les activitats humanes, com són:

  • Conèixer la demografia.
  • Determinar les zones més i menys poblades de la terra.
  • Valorar per què es mouen les persones.
  • Conèixer les difrerències entre les persones.
  • Estudiar gràficament com es divideix la població.
  • Respectar les persones amb independència de la seva situació general.
  • Conèixer els sectors de producció.
  • Diferències entre els sectors de producció dels diferents països.
  • Reconèixer problemes relacionats amb el món laboral.
  • Analitzar les causes de les injustícies i desigualtats en el treball.


Clica sobre la imatge.


La població al món

A continuació hi ha esquemes, documents i gràfics relacionats amb la població al món.El rellotge de la població mundial

Això és un comptador sobre el creixement de la població
mundial. Clica sobre la imatge.