El medi físic: l'espai natural


Medis favorables i desfavorables per a la vida de les persones

El clima condiciona la nostra vida, les situacions extremes de temperatura i precipitacions dificulten que la població s'assenti i que es desenvolupin determinades activitats econòmiques. A continuació tens diferents tipus de medis naturals que influeixen en el desenvolupament de les activitats humanes.El cicle de l'aigua

L'aigua cobreix més del 70% de la siperfície terrestre, només els 2,5% és aigua dolça. Les aigues estan en circulació permanent, és el que es coneix com a cicle de l'aigua, clica sobre la imatge.


El medi natural

La Terra és l'escenari on es desenvolupa la vida dels éssers humans. És el planeta que té més característiques de relleu, disponibilitat d'aigua, humitat, temperatura i sòls que permeten el creixement d'une vegetació determinada. Aquest conjunt de particularitats constitueixen el medi físic que condiciona les diferents formas de vida i la vida de les societats humanes. A continuació tens esquemes i quadres que et poden ajudar a estudiar.