Aprenc a interpretar un mapa del temps

El temps  és la situació de l'atmosfera en un moment determinat i en un lloc concret. La meteorologia s'encarrega d'elaborar els mapes del temps. 
Els mapes del temps indiquen la distribució de la pressió atmosfèrica per mitjà de les isòbares. Són línies que tenen la mateixa pressió:

  • Els anticiclons (marcats al mapa amb una A) són zones de altes pressions, originen temps estable  i sec.
  • Les depressions (assenyalades amb una D) indiquen zones de baixes pressions, que donen lloc a pluges i temps inestable. Les isòbares corresponents als 1013 hectopascals marca el límit entre la zona d'altes pressions i la de baixes pressions.
Els fronts també s'indiquen als mapes dels temps. Son línies de contacte entre masses d'aire que tenen eucarístiques tèrmiques diferents.

  • Un front fred porta baixes temperatures i pluges, es fa quan una massa d'aire fred desplaça una massa d'aire càlid. 
  • Un front càlid  s'origina quan una zona d'aire càlid en desplaça una altre d'aire fred, provoca un temps estable i suau.

A continuació tens dos mapes, mira de fer les previsions del temps de dos llocs:

  • Del centre d'Europa.
  • De la península Ibèrica.