Distribució espacial i creixements de la població mundial

En aquests dos vídeos s'ens parla de la distribució desigual de la població, dels moviments naturals en els diferents països i de quines són les seves causes, també de com ha evolucionat la població al llarg de la història i de la transició demogràfica en les distintes zones de la terra i les seves característiques. Es fa referència al fenomen migratori, a les seves causes i conseqüències.

Població i activitats humanes

En l'enllaç següent pots estudiar aspectes relacionats amb la població i les activitats humanes, com són:

  • Conèixer la demografia.
  • Determinar les zones més i menys poblades de la terra.
  • Valorar per què es mouen les persones.
  • Conèixer les difrerències entre les persones.
  • Estudiar gràficament com es divideix la població.
  • Respectar les persones amb independència de la seva situació general.
  • Conèixer els sectors de producció.
  • Diferències entre els sectors de producció dels diferents països.
  • Reconèixer problemes relacionats amb el món laboral.
  • Analitzar les causes de les injustícies i desigualtats en el treball.


Clica sobre la imatge.


La població al món

A continuació hi ha esquemes, documents i gràfics relacionats amb la població al món.El rellotge de la població mundial

Això és un comptador sobre el creixement de la població
mundial. Clica sobre la imatge.