PROBLEMES MEDIAMBIENTALS

1.       En què consisteix la idea de desenvolupament sostenible del planeta? Quins reptes planteja?
2.       Què és el canvi climàtic i quins efectes provoca? Com es mesura? Què podem fer per millorar la situació?
3.       Quins elements ocasionen la contaminació de l’aigua? Què podem fer per frenar-la?
4.       Què és la desforestació? Causes. Països amb major índex de desforestació? Com podem combatre-la.
5.       Què és la pluja àcida? Com es forma? Quins efectes té sobre el planeta?
6.       Fes una relació del 25 indrets del planeta considerats com punts de màxima riquesa en biodiversitat
7.       Explica els principals problemes mediambientals que afecten al planeta
8.       Què és el forat de la capa d’ozó? Causes? Conseqüències? Solucions.
9.       Defineix aquest concepte: efecte hivernacle. Quins gasos l’ocasionen? Efecte? Solucions?

10.   Protocol de Kyoto: Què és? Dificultats d’aplicació? Conseqüències per a Espanya? Què succeeix si no s’aplica?

PROTOCOL DE KYOTO


L'EFECTE HIVERNACLE


FORAT DE LA CAPA D'OZÓ


PROBLEMES MEDIAMBIENTALS


PLUJA ÀCIDA


DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE


CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA


BIODIVERSITAT


DESFORESTACIÓ