Carpeta de recursos de Socials

En aquesta carpeta tens un conjunt de fitxes mudes (mapes, esquemes, línies del temps, imatges per retolar...) que es refereixen als diferents continguts que es van explicant a classe.

Per descarregar fes clic aquí.