Els gràfics i la seva interpretació

Els gràfics són representacions de dades mitjançant dibuixos, esquemes o eixos de coordenades. Dins del camp de les Ciències Socials són molt utilitzats per interpretar de manera més senzilla tot tipus de dades. Per estudier com es fan i con s'interpreten, clica aquí.

Carpeta de recursos de Socials

En aquesta carpeta tens un conjunt de fitxes mudes (mapes, esquemes, línies del temps, imatges per retolar...) que es refereixen als diferents continguts que es van explicant a classe.

Per descarregar fes clic aquí.