Europa i la Unió Europea


Per treballar Europa i la Unió Europea clica sobre la imatge

L'Euro, la moneda de la Unió Europea


Clica sobre aquesta imatge i podràs treballar amb la moneda de la Unió Europea , l'Euro.

Esquema del sistema polític espanyol


Eix cronològic de la història de la Unió Europea


Història de la Unió Europea


Europa i els 49 pïsos


Mapa de la Unió Europea

La Unió Europea s'ha anat ampliant progressivament. Actualment, la formen 27 països. Si vols estudiar les diferents etapes d'incoporació de països a la Unió Europea clica aquí

Esquema de la dictadura

Una dictadura és quan una persona o grup de persones concentren tots els poders. Els ciutadans no participan en el govern, no es reconeixen els drets humans i no hi ha institucions que defensin els ciutadans

Control entre els diferents poders en una democràciaEn les democràcies , existeix una llei suprema, a on es defineixen els drets i deures que tenen els ciutadans i que posa límit al poder de les institucions, i tots el poders estan controlats

Esquema separació de poders


Als estats democràtics, el poder està repartit, per evitar que una persona o un únic grup controli tot l'estat.
La separació de poders garanteix la protecció dels ciutadans devant les possibles abusos d'autoritat, ja que cada poder controlal'actuació dels altres dos.

Esquema sistema polític democràticPer Poder considerar que un estat és democràtic, s'han de complir tres condicions: la participació ciutadana, la separació de poders i l'existència d'un autèntic estat de dret.

Cicle de l'aigua

Per veure el cicle de l'aigua clica aquí

Treball amb mapes

Per treballar amb diferents mapes clica aquí